Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
01/1024/21 Manažérstvo inovácií. Nástroje a metódy pre inovačné partnerstvo. Usmernenie (ISO 56003: 2019). Revízia STN P CEN/TS 16555-5 ****) 29.03.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/1025/21 Manažérstvo inovácií. Systém manažérstva inovácií. Usmernenie (ISO 56002: 2019). ****) 29.03.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/1026/21 Manažérstvo inovácií. Základy a slovník (ISO 56000: 2020). ****) 29.03.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
01/1043/21 Terminológia v legálnej metrológii. Revízia STN 01 0116: 2004 09.08.2021/ 30.06.2022 Asociácia metrológov Slovenska
05/1025/21 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka. Revízia STN 05 0601: 1993 09.08.2021/ 31.08.2022 Cech zváračských odborníkov
11/1001/21 Vysokotlakové vodné dýzové stroje. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Stroje. Revízia STN EN 1829-1: 2010 ****) 29.03.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/1004/21 Letectvo a kozmonautika. Náterové látky. Dvojzložková chromátovaná epoxidová základná vrstva vytvrdzujúca pri izbovej teplote odolná proti korózii. Vysoká odolnosť proti korózii, na vojenské použitie. Revízia STN EN 4688: 2012 ****) 29.03.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/1005/21 Letectvo a kozmonautika. Náterové látky. Dvojzložková základná vrstva vytvrdzujúca pri izbovej teplote neobsahujúca chromát (neinhibujúca koróziu). Základná vrstva neobsahujúca chromát, na vojenské použitie. Revízia STN EN 4687: 2012 ****) 29.03.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/1006/21 Letectvo a kozmonautika. Náterové látky. Dvojzložková polyuretánová povrchová vrstva vytvrdzujúca pri izbovej teplote. Vysoká pružnosť a odolnosť proti chemickým činidlám, na vojenské použitie. Revízia STN EN 4689: 2012 ****) 13.04.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/1002/21 Malé plavidlá. Zabudované vznetové motory. Palivové, olejové a elektrické súčasti namontované na motore (ISO 16147: 2020). Revízia STN EN ISO 16147: 2019 ****) 29.03.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/1003/21 Malé plavidlá. Kormidlové kolesá (ISO 23411: 2020). Revízia STN EN ISO 15652: 2018 ****), Revízia STN EN ISO 8848: 2018 ****), Revízia STN EN ISO 9775: 2018 ****) 13.04.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
32/1004/21 Malé plavidlá. Kohúty a trupové priechodky (ISO 9093: 2020). Revízia STN EN ISO 9093-1: 2019 ****), Revízia STN EN ISO 9093-2: 2019 ****) 13.04.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
33/1047/21 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete. Oprava O1 08.10.2021/ 31.12.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/1038/21 Digitálne zvukové rozhranie. Časť 5: Vylepšenie spotrebiteľských aplikácií. ****) 01.04.2021/ 30.04.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
65/1007/21 Skvapalnené ropné plyny. Vykurovacie plyny. Propán, bután a ich zmesi. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN P 65 6481: 2013 31.05.2021/ 15.11.2021 SLOVNAFT, a. s.