Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
49/4002/24 Názvoslovie v drevárskom priemysle. Drevo. Časť 1: Všeobecné termíny a definície. STN 49 0000-1 08.03.2024/ 31.05.2025 DREVÁRSKY KONGRES
49/4003/24 Rezivo. Prídavky na zasychanie reziva ihličnatých drevín. STN 49 1109 08.03.2024/ 30.04.2025 DREVÁRSKY KONGRES
73/3088/23 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre budovy. Národná príloha NA. NA k STN EN 1993-1-1: 2006 16.01.2024/ 30.06.2024 emeritný prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.