Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie – Tvorba pôvodných STN

Pri niektorých úlohách je zdôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.


Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
92/1005/21 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien. Oprava O1 k STN EN 1634-1+A1: 2018 11.03.2021/ 31.03.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR