Služby ÚNMS SR


  1. Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie STN
  2. Oznámenie ÚNMS SR o pláne technickej normalizácie (EN a iných dokumentoch)
  3. Oznámenie ÚNMS SR o pláne technickej normalizácie - Tvorba pôvodných STN