Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2019

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 03 8204 Určovanie koróznej agresivity atmosfér pre kovy a kovové povlaky 28.03.1978 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8207 Ochrana kovových výrobkov proti pôsobeniu klimatických vplyvov počas skladovania. Základné podmienky 25.03.1975 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8212 Zabezpečenie kvality koróznych skúšok v umelých atmosférach 01.09.1995 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8213 Skúšobné režimy pre modelovanie korózneho pôsobenia priemyslových a prímorských atmosfér 12.12.1977 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8260 Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosférickej korózii. Predpisovanie, vykonávanie, kontrola kvality a údržba 08.11.1983 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8522 Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Kyslý pomeďovací kúpeľ 15.02.1988 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8526 Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Chrómovací kúpeľ 14.07.1988 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8528 Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Niklovací kúpeľ 21.11.1988 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8557 Povlaky na liatinových výrobkoch vytvorené žiarovým pocínovaním 26.02.1975 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8575 Povlaky vytvorené difúznym chrómovaním 31.03.1976 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 03 8641 Ochrana proti korózii. Fosfátové povlaky na zinku 18.06.1990 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 33 0172 Elektrotechnické predpisy. Označovanie a tvary ovládacích tlačidiel 12.10.1987 22.03.2019 Ing. Ivanka Lukáčová
STN 38 5574 Zemný plyn. Stanovenie sulfánu 01.11.1993 30.10.2019 Ing. Eva Marsová
STN 65 6063 Ropné výrobky. Stanovenie popola 02.11.1981 30.10.2019 Ing. Eva Marsová
STN 65 6073 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu asfalténov n-heptánom 09.02.1973 30.10.2019 Ing. Eva Marsová
STN 65 6150 Stanovenie obsahu aromátov plynovou chromatografiou v ropných výrobkoch 12.01.1979 30.10.2019 Ing. Eva Marsová
STN 65 6164 Ľahké ropné výrobky. Jódové číslo 24.10.1981 30.10.2019 Ing. Eva Marsová
STN 65 6210 Ropné výrobky. Stanovenie karbonizačného zvyšku podľa Conradsona 26.11.1984 30.10.2019 Ing. Eva Marsová
STN 65 6215 Minerálne oleje. Číslo zmydelnenia 11.08.1965 30.10.2019 Ing. Eva Marsová
STN 67 9501 Smaltovačské frity. Základné ustanovenia 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 67 9510 Smaltovačské frity. Základné frity pre výrobky z oceľového plechu ZP 10-60. Norma kvality 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 67 9515 Smaltovačské frity. Krycie frity pre výrobky z oceľového plechu KP 15. Norma kvality 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 67 9520 Smaltovačské frity. Krycie frity pre výrobky z oceľového plechu KP 21-26. Norma kvality 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 67 9525 Smaltovačské frity. Krycie frity pre výrobky z oceľového plechu KP 31-35. Norma kvality 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová
STN 67 9530 Krycie frity pre výrobky z oceľového plechu KP 41. Norma kvality 24.10.1974 24.09.2019 Ing. Eva Marsová