Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2019

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 33 0172 Elektrotechnické predpisy. Označovanie a tvary ovládacích tlačidiel 12.10.1987 22.03.2019 Ing. Ivanka Lukáčová
STN 72 2067 Popolček na výrobu pórobetónu. Materiálový list 16.11.1985 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 72 3630-1 Výrobky z pórobetónu. 1. časť: Všeobecné ustanovenia 01.09.1995 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 72 3630-2 Výrobky z pórobetónu. 2. časť: Nevystužené výrobky. Technické požiadavky a skúšanie 01.09.1995 26.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
72 3630-3 Výrobky z pórobetónu. 3. časť: Vystužené výrobky. Technické požiadavky a skúšanie 01.09.1995 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1343 Skúšanie protikoróznej ochrany betonárskej výstuže pórobetónových dielcov 01.03.1997 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1352-1 Stanovenie mechanických vlastností pórobetónu. Všeobecné ustanovenia 16.10.1990 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1357-1 Stanovenie kapilárnych vlastností pórobetónu. Všeobecné ustanovenia 16.10.1990 26.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1357-2 Stanovenie kapilárnych vlastností pórobetónu. Vzlínavosť a nasiakavosť 16.10.1990 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 2412 Zhotovovanie a kontrola pórobetónových konštrukcií 01.07.1995 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová