Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 80 0027 Textilné suroviny. Názvoslovie v oblasti ľanovej suroviny 01.08.1991 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0262 Chemické vlákna. Striž. Metóda stanovenia nedĺžených vlákien, zlepencov a kvapancov 01.10.1989 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0242 Vlna. Stanovenie priemeru vláken v prúde vzduchu 01.05.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0240 Vlna. Stanovenie priemeru vláken metódou mikroprojekcie 01.04.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0238 Textílie. Bavlna. Stanovenie mikronérnej hodnoty 01.02.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0235 Textilné materiály. Bavlna. Zisťovanie pevnosti plochých zväzkov 01.02.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0230 Zisťovanie obsahu chýb a nečistôt v bavlne 01.04.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0202 Stanovenie ukazateľov oblúčkovania vlnených vláken, chemických strižových vláken a chemických káblov 01.01.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0201 Stanovenie dĺžky vláken meraním dĺžky jednotlivých vláken 01.04.1974 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0172 Skúšanie stálosti vyfarbenia textílií vo vode. 1 hod. test 24.04.1974 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0168 Skúšanie stálosti vyfarbenia textílií pri šampónovaní 01.10.1970 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0090 Metodika merania telesných rozmerov mužov, žien, chlapcov a dievčat 01.05.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0074 Textilné materiály. Zisťovanie štandardnej suchej hmotnosti a vlhkosti 01.07.1982 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0065 Stanovenie obchodnej hmotnosti textílií 01.07.1974 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0034 Skúšanie textílií. Pojmy na stanovenie dĺžky vláken 01.12.1974 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0028 Názvoslovie v priemysle lykových vláken. Oblasť technológie trepární a pradiarní 01.03.1991 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1402 Polyesterová striž a polyesterový kábel. Základné spoločné ustanovenia 01.07.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 2118 Zisťovanie početnosti hrubých miest v priadzach 01.04.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1900 Textilné odpady. Základné názvoslovie 01.02.1984 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1812 Priemyselná vata 01.04.1987 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1475 Chemické vlákna. Káblik. Metóda stanovenia stupňa zobjemnenia 01.01.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1470 Chemické vlákna. Priemyselné vlasce, štetiny a pásky. Základné ustanovenia 01.01.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1469 Chemické vlákna. Rybárske vlasce, badmintonové a tenisové struny 01.01.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1403 Chemické vlákna. Polyesterový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia 01.04.1981 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0864 Zisťovanie rozmerov a vonkajšieho vzhľadu pletených kusových výrobkov 01.04.1981 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.