Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2023

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 65 6127 Palivo pre motory. Stanovenie obsahu merkaptánovej a sírovodíkovej síry potenciometrickou 29.01.1980 11.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 65 6153 Ropné výrobky. Stanovenie výšky nečadivého plameňa 06.12.1982 11.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 65 6250 Ropné výrobky. Stálosť emulzie 25.04.1987 11.01.2023 Ing. Eva Marsová