Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2019

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 73 1352-1 Stanovenie mechanických vlastností pórobetónu. Všeobecné ustanovenia 16.10.1990 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1357-1 Stanovenie kapilárnych vlastností pórobetónu. Všeobecné ustanovenia 16.10.1990 26.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 1357-2 Stanovenie kapilárnych vlastností pórobetónu. Vzlínavosť a nasiakavosť 16.10.1990 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 73 2412 Zhotovovanie a kontrola pórobetónových konštrukcií 01.07.1995 22.03.2019 Ing. Henrieta Tölgyessyová
STN 83 2079 Žiarové striekanie. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia 14.03.1988 24.09.2019 Ing. Eva Marsová