Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 63 5209 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie objemových zmien pri zaťažení pretlakom 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5208 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie rozmerových zmien pri zaťažení pretlakom 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5206 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie poruchového pretlaku 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5205 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Skúška skúšobným pretlakom dynamickým 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5203 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Skúška skúšobným pretlakom statickým 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5201 Skúšanie gumových a plastových hadíc. Spoločné ustanovenia 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 3010 Gumokovové výrobky. Technické dodacie predpisy 01.08.1992 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5200 Hadice bez koncoviek. Gumové hadice. Všeobecné ustanovenia 28.03.1985 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 3001 Výrobky z gumy a plastov. Vytláčané profilové tesnenia. Všeobecné ustanovenia a skúšanie 01.04.1993 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5331 Hadice. Hadice na vodu. Pracovný pretlak statický 0,63 MPa a 1 MPa 15.02.1988 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5332 Hadice. Hadice na stlačený vzduch. Pracovný pretlak 1 MPa 12.09.1988 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5365 Hadice. Hadice na vzduch. Pracovný pretlak statický 0,8 MPa 08.12.1986 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5375 Hadice. Hadice na kyseliny a hydroxidy. Pracovný pretlak statický 0,4 MPa 08.12.1986 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5379 Hadice. Hadice na tekuté požívatiny. Pracovný pretlak statický 0,4 MPa 08.12.1986 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5380 Hadice. Hadice na tekuté požívatiny. Pracovný pretlak statický 0,8 MPa 02.02.1987 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5384 Hadice. Hadice na benzíny a oleje. Pracovný pretlak statický 1,0 MPa 02.02.1987 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5389 Hadice. Hadice pre sypké látky. Pracovný pretlak statický 0,8 MPa 02.02.1987 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5391 Hadice. Hadice na oleje. Pracovný pretlak statický 10 MPa až 15 MPa 08.12.1986 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5400 Gumové a plastové hadice s koncovkami. Všeobecné ustanovenia 01.03.1992 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5810 Gumové pružiny. Gumové pružiny. Prehľad 10.05.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 5813 Gumové pružiny. Pružiny valcové 10.05.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 6570 Výrobky z tvrdej gumy. Všeobecné ustanovenia a skúšanie 27.12.1979 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 6575 Gumové tesniace krúžky na spoje kanalizačných potrubí 01.11.1995 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1128 Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu viazaného styrénu alebo alfa- metylstyrénu 18.06.1990 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 63 0100 Medzné odchýlky rozmerov výrobkov z technickej gumy 20.03.1978 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.