Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 80 0230 Zisťovanie obsahu chýb a nečistôt v bavlne 01.04.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0235 Textilné materiály. Bavlna. Zisťovanie pevnosti plochých zväzkov 01.02.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0238 Textílie. Bavlna. Stanovenie mikronérnej hodnoty 01.02.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0240 Vlna. Stanovenie priemeru vláken metódou mikroprojekcie 01.04.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0242 Vlna. Stanovenie priemeru vláken v prúde vzduchu 01.05.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0262 Chemické vlákna. Striž. Metóda stanovenia nedĺžených vlákien, zlepencov a kvapancov 01.10.1989 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0813 Skúšanie vplyvu chemického čistenia na plošné a dĺžkové textílie. Laboratórna metóda 01.02.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0863 Zisťovanie hmotnosti pletených kusových výrobkov a pletených odevov 01.06.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0858 Skúšanie tuhosti a pružnosti plošných textílií 01.10.1974 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0851 Skúšanie odolnosti pletenín proti zatrhávaniu 27.01.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0850 Plošné textílie. Stanovenie oderu v priehybe na vrtuľkovom odierači 27.01.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0840 Plošné textílie. Stanovenie pretiahnutia 01.12.1990 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0838 Zisťovanie odolnosti plošných textílií proti žmolkovaniu na komorovom žmolkovacom prístroji 01.08.1976 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0835 Skúšanie splývavosti plošných textílií priemetom 14.09.1971 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0834 Zisťovanie úžitkových vlastností textílií používaním. Všeobecné ustanovenia 01.09.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0833 Plošné textílie. Stanovenie odolnosti proti oderu na vrtuľkovom odierači 01.02.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0832 Plošné textílie. Zisťovanie vzhľadu po praní. Hladkosť plôch, švov a stabilita pukov 01.10.1991 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0831 Savosť plošných textílií. Stanovenie nasiakavosti 01.05.1971 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0828 Plošné textílie. Stanovenie savosti voči vode. Postup vzlínaním 01.10.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0826 Textilné tkaniny. Skúšanie posuvnosti nití v tkaninách 01.03.1965 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0823 Plošné textílie. Zisťovanie zmien rozmerov po žehlení za vlhka 01.02.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0816 Plošné textílie. Zisťovanie odolnosti proti oderu na rotačnom odierači 01.03.1981 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0623 Stanovenie obsahu prímesí rozpustných v etylétere v textíliách obsahujúcich vlnené vlákna 01.04.1968 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0535 Chemické vlákna. Stanovenie zmeny dĺžky spriadateľných vláken po tepelnom spracovaní 01.01.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0523 Chemické vlákna. Zistenie obsahu preparácie a nízkomolekulárneho podielu na chemických vláknach 01.08.1975 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.