Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2023

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 72 1014 Laboratórne stanovenie medze tekutosti zemín Casagrandeho metódou 01.02.2013 03.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 1031 Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti zemín triaxiálnym prístrojom 26.10.1987 03.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 72 1010 Stanovenie objemovej hmotnosti zemín. Laboratórne a poľné metódy 06.04.1989 03.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 74 6401 Drevené dvere. Základné ustanovenia 27.12.1977 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 70 1621 Izolačné sklá. Požiadavky na vzhľad a rozmery 01.12.2010 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 74 6550 Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia 08.05.1985 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 74 6488-2 Otočné dvere. Osadenie závesov na dverovom krídle. Meranie a požiadavky 25.05.1987 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 74 6488-1 Otočné dvere. Polodrážka dverového krídla. Meranie a požiadavky 25.05.1987 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 16 6012 Stavebné kovanie. Vrchné dverové a okenné kovanie. Požiadavky a skúšky 10.12.1999 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 73 3450 Obklady keramické a sklenené 04.09.1978 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 74 6481 Dvere. Požiadavky a skúšky 01.01.2000 02.02.2023 Ing. Andrea Rusnáková
STN 91 0441 Nábytok školský. Skrine na učebné pomôcky. Funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 49 3306 Dokumentácia na drevené prepravné obaly. Jednotné zásady 01.12.1992 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 94 1840 Rekreačné sánky. Spoločné ustanovenia 01.09.1997 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 1240 Nábytok školský. Školské tabule pre 1. a 2. učebný cyklus. Technické požiadavky 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0845 Nábytok školský. Žiacke stoly pre učebne cudzích jazykov. Typy a funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0844 Nábytok školský. Žiacke kresliace a rysovacie stoly. Typy a funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0843 Nábytok školský. Demonštračné stoly. Funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 91 0842 Nábytok školský. Žiacke laboratórne stoly. Funkčné rozmery 25.04.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 67 3032 Náterové látky. Stanovenie riediteľnosti 27.03.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 77 0161 Zásady používania obalových lepidiel v sťažených klimatických podmienkach 10.08.1987 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 66 8629 Lepidlá. Močovinovo-formaldehydové modifikované živice 01.11.1997 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 66 8672 Lepidlá. Tavné lepidlá 01.11.1997 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 67 0550-3 Dispergovateľnosť pigmentov a plnív. Časť 3: Hodnotenie dispergovateľnosti miešaním 01.04.1992 18.01.2023 Ing. Eva Marsová
STN 67 3017 Náterové látky. Stanovenie jemnosti trenia pigmentov a plnidiel grindometrom 13.08.1982 18.01.2023 Ing. Eva Marsová