Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 80 0865 Zisťovanie zošikmenia plošných textílií, kusových výrobkov a oblečenia 01.05.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0871 Odevné plošné textílie. Stanovenie krčivosti pomocou dutého valca 01.07.1987 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0890 Stuhárske a prámikárske výrobky. Metódy skúšania 01.05.1990 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1401 Chemické vlákna. Polyamidová striž. Základné spoločné ustanovenia 01.11.1969 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1402 Polyesterová striž a polyesterový kábel. Základné spoločné ustanovenia 01.07.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1403 Chemické vlákna. Polyesterový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia 01.04.1981 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1469 Chemické vlákna. Rybárske vlasce, badmintonové a tenisové struny 01.01.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1470 Chemické vlákna. Priemyselné vlasce, štetiny a pásky. Základné ustanovenia 01.01.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1475 Chemické vlákna. Káblik. Metóda stanovenia stupňa zobjemnenia 01.01.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1812 Priemyselná vata 01.04.1987 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 1900 Textilné odpady. Základné názvoslovie 01.02.1984 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 2118 Zisťovanie početnosti hrubých miest v priadzach 01.04.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5006 Pletená bielizeň. Klasifikácia podľa vzhľadových chýb 01.09.1981 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6306 Čipkoviny. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6304 Výšivky. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6301 Tyly. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5841 Pančuchové nohavice hrubé. Spoločné ustanovenia. Klasifikácia 01.05.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5801 Štandardné pančuchy, podkolienky, ponožky, športové sáry. Spoločné ustanovenia. Klasifikácia 01.11.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5014 Pleteniny. Vizuálna kontrola akosti 01.02.1995 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5012 Pletené ošatenie. Klasifikácia 01.07.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4611 Plachty a prikrývky. Klasifikácia 01.12.1990 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4608 Ľanárske technické metrové a kusové textílie. Konštrukčno-technologické parametre 04.12.1984 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4609 Ľanárske technické metrové textílie. Klasifikácia 01.05.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4610 Kempingové a turistické stany. Klasifikácia podľa vzhľadových chýb na ich plošných textilných dieloch 16.08.1989 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4618 Ľanárske technické a konfekčné výrobky. Poťahy a rolety. Klasifikácia 01.02.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.