Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2022

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 65 6540 Technické benzíny 16.01.1984 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 7016 Parafíny, cerezíny. Obsah oleja metódou butanónovou 04.01.1959 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6609 Mazacie oleje AN. Technické požiadavky 13.10.1986 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6610 Ložiskové oleje 05.12.1989 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6611 Ropné výrobky. Oleje ložiskové bežné 24.10.1984 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6612 Ropné výrobky. Oleje ložiskové s prísadami 23.05.1988 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6620 Oleje ropné turbínové s prísadami 11.11.1982 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6641 Ropné výrobky. Oleje automobilové prevodové pre veľké tlaky 06.10.1983 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6642 Ropné oleje. Automobilový olej pre hypoidné prevody - PH 12 10.04.1990 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6656 Ropné výrobky. Oleje valcové s prísadami 20.05.1982 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6850 Ropné výrobky. Konzervačné oleje 05.06.1985 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6918 Ropné výrobky. Plastické mazivá pre vysoké teploty a tlaky. Druh PH1 a PH2 (skratka PM PH1 a PH2) 01.12.1996 25.01.2022 Ing. Eva Marsová
STN 65 6946 Plastické mazivá. Plastické mazivo A 00 01.11.1996 25.01.2022 Ing. Eva Marsová