Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 80 3020 Ľanárske metrové a kusové plošné textílie. Klasifikácia podľa chýb 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 3021 Ľanárske metrové a kusové plošné textílie. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 3022 Ľanárske metrové a kusové plošné textílie. Úžitkové vlastnosti 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4103 Obväzový materiál. Skúšanie obväzového materiálu 01.12.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4109 Obväzový materiál. Obväzová vata 01.05.1996 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4119 Obväzový materiál. Vata buničitá. Cellulosum ligni 01.03.1974 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4159 Pružné zdravotné pančuchové výrobky a diely - kompresívne 01.06.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4401 Podlahové textílie. Základné ustanovenia. Klasifikácia 01.06.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4402 Podlahové textílie. Stanovenie hmotnosti a hrúbky vlasu a hmotnosti vlasovej priadze 01.10.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4403 Plošné textílie. Zisťovanie dvojfarebnosti 01.08.1991 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4406 Podlahové textílie. Stanovenie zmeny hrúbky po krátkodobom miernom statickom zaťažení 01.01.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4407 Podlahové textílie. Stanovenie odolnosti proti opotrebeniu na bubnovom prístroji typu Tetrapod 01.04.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4412 Podlahové textílie. Stanovenie zmeny hrúbky po dlhodobom ťažkom statickom zaťažení 01.01.1986 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4413 Podlahové textílie. Správanie pri horení. Tabletková skúška pri izbovej teplote 01.03.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4414 Podlahové textílie. Stanovenie účinkov malého zápalného zdroja. Metóda žeravej kovovej matice 01.10.1997 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4590 Spacie vaky. Klasifikácia 01.11.1991 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4605 Ľanárske technické metrové a kusové textílie. Základné ustanovenia 19.12.1980 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4606 Ľanárske technické metrové a kusové textílie. Triedenie podľa technických požiadaviek 19.12.1980 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4607 Ľanárske technické metrové a kusové textílie. Úžitkové vlastnosti 24.09.1982 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4608 Ľanárske technické metrové a kusové textílie. Konštrukčno-technologické parametre 04.12.1984 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4609 Ľanárske technické metrové textílie. Klasifikácia 01.05.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4610 Kempingové a turistické stany. Klasifikácia podľa vzhľadových chýb na ich plošných textilných dieloch 16.08.1989 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4611 Plachty a prikrývky. Klasifikácia 01.12.1990 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4612 Vrecia, žochy, vaky, vrecká. Klasifikácia podľa vzhľadových chýb 01.09.1991 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 4618 Ľanárske technické a konfekčné výrobky. Poťahy a rolety. Klasifikácia 01.02.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.