Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2024

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 62 1183 Latexy syntetické. Stanovenie obsahu koagulátu 24.12.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1464 Skúšanie gumy. Stanovenie súdržnosti gumy s kordom po dynamickej deformácii metódou Henley 01.09.1995 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1463 Skúšanie gumy. Stanovenie súdržnosti gumy s kovom 14.04.1981 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1452 Skúšanie gumy. Stanovenie trvalej deformácie v ťahu 20.05.1977 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1425 Kaučuky. Príprava a vulkanizácia kaučukových zmesí. Zariadenia 06.10.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1410 Kaučukové zmesi. Stanovenie plasticity a zotavenia kaučukov a kaučukových zmesí metódou defo 01.09.1995 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1191 Latexy syntetické. Stanovenie obsahu sušiny 24.06.1983 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1188 Latexy syntetické. Metóda stanovenia chemickej stability 11.11.1982 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 62 1187 Latexy. Metódy stanovenia hustoty 11.11.1982 27.05.2024 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 83 0420 Detekčná trubica ALTEST 27.04.1989 05.04.2024 Ing. Eva Marsová