Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 49 0006 Názvoslovie v drevárskom priemysle. Názvoslovie drevených obalov 23.07.1975 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0020 Rezivo. Štatistické overovanie kvality reziva porovnávaním 20.11.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0101 Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky 16.07.1979 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0123 Drevo. Štatistická metóda odberu vzoriek 18.06.1979 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0124 Drevo. Rezonančná metóda zisťovania modulov pružnosti a logaritmického dekrementa kmitania 15.02.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0164 Drevotrieskové dosky. Metóda zisťovania nasiakavosti 11.09.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0171 Preglejky. Metóda zisťovania medze pevnosti v ťahu 11.01.1983 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0172 Skúšanie preglejovaných dosák. Zisťovanie pevnosti lepenia ťahom kolmo na rovinu dosky 08.02.1966 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0174 Skúšanie preglejovaných dosák. Zisťovanie šmykovej pevnosti v ploche kolmej na rovinu dosky 08.02.1966 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0176 Skúšanie preglejovaných dosák. Zisťovanie odolnosti proti pretláčaniu 08.02.1966 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0177 Skúšanie preglejovaných dosák. Skúška odporu materiálu proti pretiahnutiu hlavičky klinca 08.02.1966 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0600 Ochrana dreva. Základné ustanovenia 28.01.1976 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0613 Ochrana dreva. Ochrana guľatiny vodou 25.04.1987 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0645 Skúšanie kvality usušeného dreva (skúška skôrnatenia dreva) 20.05.1964 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 1042 Omietané neopracované listnaté rezivo 23.01.1973 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 1212 Omietané neopracované listnaté rezivo 01.03.1996 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 1581 Impregnované banské drevo 24.06.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 2132 Mozaikové parkety podlepené tkaninou 28.01.1976 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 2622 Konštrukčné dosky zadyhované 30.01.1978 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3308 Zásady dimenzovania prvkov drevených debien s ližinami 27.05.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3309 Spevňovanie drevených debien 27.05.1980 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3310 Zásady konštrukcie a dimenzovania drevených debien pre vidlicovú manipuláciu 20.04.1984 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3315 Zásady konštrukcie dreveného latenia 18.11.1982 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3316 Zásady dimenzovania prvkov dreveného latenia 18.11.1982 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 3317 Spájanie, kompletovanie a spevňovanie dreveného latenia 18.11.1982 11.11.2021 Ing. Eva Marsová