Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o návrhu na zrušenie STN


Vložte rok pre výber z registra Napríklad, 2021

Označenie STN Názov STN Dátum vydania Dátum zverejnenia Zodpovedný zamestnanec
STN 80 5005 Pletené odevy. Klasifikácia 01.01.1978 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5006 Pletená bielizeň. Klasifikácia podľa vzhľadových chýb 01.09.1981 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5012 Pletené ošatenie. Klasifikácia 01.07.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5014 Pleteniny. Vizuálna kontrola akosti 01.02.1995 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5801 Štandardné pančuchy, podkolienky, ponožky, športové sáry. Spoločné ustanovenia. Klasifikácia 01.11.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 5841 Pančuchové nohavice hrubé. Spoločné ustanovenia. Klasifikácia 01.05.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6301 Tyly. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6304 Výšivky. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6306 Čipkoviny. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6308 Čipky. Základné ustanovenia 01.01.1977 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 6410 Kusové výrobky vyšívané 01.10.1992 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7000 Ľudské telo. Odevné názvoslovie 01.01.1993 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7010 Vrchné odevy. Klasifikácia 01.09.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7012 Osobná bielizeň šitá z tkanín. Klasifikácia 01.09.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7040 Oblečenie a doplnky oblečenia. Metodika merania rozmerov hotových výrobkov 01.09.1995 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7605 Posteľná bielizeň. Klasifikácia 01.01.1988 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7607 Posteľná bielizeň a prešívané prikrývky. Rozmery 01.09.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7700 Pracovné odevy. Klasifikácia 01.09.1983 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 7710 Pracovné odevy z úpletov. Klasifikácia 01.10.1980 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0067-1 Textílie. Analýza zmesí vláken. Časť 1: Dvojzložkové zmesi 03.08.1998 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0067-2 Textílie. Analýza zmesí vláken. Časť 2: Trojzložkové zmesi 03.08.1998 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0052 Textílie. Označovanie obsahu vláken vo výrobkoch 01.11.2000 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 80 0055 Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy 01.08.2004 12.11.2021 Ing. Eva Podobová, PhD.
STN 49 0003 Názvoslovie v drevárskom priemysle. Aglomerované materiály 10.10.1979 11.11.2021 Ing. Eva Marsová
STN 49 0005 Drevené podlahoviny. Názvoslovie pre drevené podlahoviny 16.01.1974 11.11.2021 Ing. Eva Marsová