Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2020

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
26/0005/20 Priemyselné vozíky. Špecifikácie a skúšobné metódy. Zádržný systém obsluhy iný ako brušné sedadlové pásy. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17314:2020 27.01.2020/ 31.03.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/0001/20 Zariadenia zimnej údržby. Posýpacie a postrekovacie stroje. Časť 2: Požiadavky na distribúciu a skúšanie. Revízia STN P CEN/TS 15597-2: 2013 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 15597-2:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27/0002/20 Stroje na zemné práce. Kolesové stroje. Požiadavky na ovládanie (ISO 5010: 2019). Revízia STN EN 12643: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 5010:2019 17.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0001/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené spojkou so závitom, ohňovzdorné alebo neohňovzdorné, pre trvalú prevádzkovú teplotu od -65 °C do 175 °C, 200 °C a špičkovú teplotu 260 °C. Časť 011: Slepá zásuvka. Norma na výrobok. Revízia STN EN 2997-011: 2010 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2997-011:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0010/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie s vodičmi z hliníka alebo pomedeného hliníka. Časť 001: Technická špecifikácia. Revízia STN EN 4681-001: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4681-001:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0011/20 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky. Časť 102: Elastomérové, polotuhé. Rozsah teplôt od -75 °C do 150 °C. Norma na výrobok. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4840-102:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0012/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 016: Elektrické kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-016: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3155-016:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0013/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 019: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-019: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3155-019:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0014/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 044: Elektrické kontakty kolíkové 044, typu A, dvojito lisované, triedy T. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-044: 2007 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3155-044:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0015/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 045: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, dvojito lisované, triedy T. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-045: 2006 ****) . Preberaný medzinárodný dokument: EN 3155-045:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0016/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 076: Elektrické kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy R. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-076: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3155-076:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0017/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 077: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy R. Norma na výrobok. Revízia STN EN 3155-077: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 3155-077:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0018/20 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos signálu. Časť 007: Koaxiálne káble, 50 ohmov, 200 °C, typ WN. Norma na výrobok. Revízia STN EN 4604-007: 2008 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 4604-007:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0002/20 Letectvo a kozmonautika. Oceľ X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594). Tyče, 930 MPa <= Rm <= 1 080 MPa. ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 2502:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/0003/20 Letectvo a kozmonautika. Zliatina odolávajúce vysokým teplotám NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1). Pretavovanie elektródy. Drôt ťahaný za studena na výrobu závitových vložiek D <= 3 mm. ****) . Preberaný medzinárodný dokument: EN 3018:2019 10.01.2020/ 29.02.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)