Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
31/4011/24 Letectvo a kozmonautika. Trojpólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 1 A do 25 A. Časť 001: Technická špecifikácia. Revízia STN EN 2996-001: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2996-001:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4012/24 Letectvo a kozmonautika. Jednopólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 20 A do 50 A. Časť 001: Technická špecifikácia. Revízia STN EN 2794-001: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2794-001:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4013/24 Letectvo a kozmonautika. Trojpólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 20 A do 50 A. Časť 001: Technická špecifikácia. Revízia STN EN 2665-001: 2014 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2665-001:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4014/24 Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Manažérstvo zmeny kľúčových charakteristík. Revízia STN EN 9103: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9103:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4015/24 Letectvo a kozmonautika. Jednopólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 1 A do 25 A. Časť 001: Technická špecifikácia. Revízia STN EN 2995-001: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2995-001:2023 18.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4016/24 Letectvo a kozmonautika. Mikrooblúková oxidácia hliníka a zliatin hliníka. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4881:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4017/24 Letectvo a kozmonautika. Šesťhranné samosvorné matice s valcovým zapustením a s krúžkom, z ocele, pokovované kadmiom, mazané MoS2. Trieda: 1 100 MPa (pri teplote okolia)/235 °C. Revízia STN EN 2882: 2006 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2882:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4018/24 Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Časť 1: Požiadavky na certifikáciu systémov manažérstva kvality v letectve, kozmonautike a obrane. Revízia STN EN 9104-001: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9104-1:2023 19.01.2024/ 20.02.2027 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4019/24 Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Časť 3: Požiadavky na prípravu, rozvoj, kompetentnosť a autentifikáciu audítorov v letectve, kozmonautike a obrane. Revízia STN EN 9104-003: 2010 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9104-3:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4020/24 Kozmická technika. Elektrotechnika a elektronika. Revízia STN EN 16603-20: 2021 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16603-20:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4021/24 Letectvo a kozmonautika. Certifikát zhody s požiadavkami. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 9163:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4022/24 Letectvo a kozmonautika. Rotačné spojovacie prvky. Konštrukčné aplikácie a nenosné konštrukčné aplikácie. Technická špecifikácia. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 6095:2023 19.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4023/24 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie pre prevádzkové teploty od -65 °C do 260 °C. Časť 011: Jednožilové a viacžilové zostavy káblov triedy DZA na použitie v nízkotlakovej atmosfére. Norma na výrobok. Revízia STN EN 2267-011: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2267-011:2023 22.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4024/24 Udržateľnosť vesmíru. Požiadavky na redukciu kozmického odpadu (ISO 24113: 2023, modifikovaná). Revízia STN EN 16604-10: 2019 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16604-10:2023 22.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4025/24 Kozmická technika. Inžinierstvo ASIC, FPGA a IP Core. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 16603-20-40:2023 22.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4026/24 Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie pre prevádzkové teploty od -65 °C do 260 °C. Časť 012: Jednožilové káble triedy DZ na označovanie laserovou tlačou UV na použitie v nízkotlakovej atmosfére. Norma na výrobok. Revízia STN EN 2267-012: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2267-012:2023 22.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4027/24 Letectvo a kozmonautika. Pasivácia nehrdzavejúcej ocele a dekontaminácia zliatin na báze niklu alebo kobaltu. Revízia STN EN 2516: 2020 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2516:2023 23.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4028/24 Letectvo a kozmonautika. Jednopólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 1 A do 25 A. Časť 006: Plochá svorka 6,3 mm & 2,8 mm s polarizovaným signálovým kontaktom. Norma na výrobok. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 2995-006:2023 25.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4029/24 Letectvo a kozmonautika. Svorky, strmene (typu P) zo zliatiny hliníka s gumeným obložením. Rozmery a hmotnosti. Revízia STN EN 4114: 2010 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4114:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4030/24 Letectvo a kozmonautika. Svorky, strmene (typu P) z nehrdzavejúcej ocele, pasivované s gumeným obložením. Rozmery a hmotnosti. Revízia STN EN 4113: 2010 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 4113:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4031/24 Letectvo a kozmonautika. Trojpólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 1 A do 25 A. Časť 006: Plochá svorka 6,3 mm. Norma na výrobok. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3774-006:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4032/24 Letectvo a kozmonautika. Oceľ 15CrMoV6 (1.7334). Tavenie na vzduchu. Kalený a popúšťaný plech a pás, 0,5 mm <= a <= 6 mm, 980 MPa <= Rm <= 1 180 MPa. Revízia STN EN 3526: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3526:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4033/24 Letectvo a kozmonautika. Oceľ 15CrMoV6 (1.7334). Tavenie na vzduchu. Kalený a popúšťaný hrubý plech, 6 mm <= a <= 20 mm, 1 080 MPa <= Rm <= 1 280 MPa. Revízia STN EN 3525: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3525:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4034/24 Letectvo a kozmonautika. Oceľ 15CrMoV6 (1.7334). Tavenie na vzduchu. Kalený a popúšťaný plech a pás, 2 mm <= a <= 6 mm, 1 080 MPa <= Rm <= 1 280 MPa. Revízia STN EN 3524: 2007 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3524:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31/4035/24 Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Žíhané tyče na obrábanie, D < 300 mm, 900 MPa <= Rm <= 1 160 MPa. Revízia STN EN 3311: 2010 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN 3311:2023 26.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)