Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2024

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
34/4014/24 Skúška rádiového rušenia vysokonapäťových izolátorov. Revízia STN EN 60437: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60437:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4015/24 Systém nabíjania elektrických vozidiel. Časť 3-1: Zariadenia na napájanie elektrických vozidiel jednosmerným prúdom, kde ochrana spočíva v dvojitej alebo zosilnenej izolácii. Všeobecné pravidlá a požiadavky na stacionárne zariadenia. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC IEC/TS 61851-3-1:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
34/4016/24 Systém nabíjania elektrických vozidiel. Časť 3-2: Zariadenia na napájanie elektrických vozidiel jednosmerným prúdom, kde ochrana spočíva v dvojitej alebo zosilnenej izolácii. Osobitné požiadavky na prenosné a mobilné zariadenia. ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC IEC/TS 61851-3-2:2023 18.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4001/24 Sériovo zapojené kondenzátory pre výkonové elektrické siete. Časť 1: Všeobecne. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60143-1:2015/AMD1:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4002/24 Potenciometre na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 4: Rámcová špecifikácia. Jednootáčkové výkonové potenciometre. ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60393-4:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4003/24 Pasívne filtre na elektromagnetické odrušenie. Časť 2: Čiastková špecifikácia. Pasívne filtre, pre ktoré sú vhodné bezpečnostné skúšky. Skúšobné metódy a základné požiadavky. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60939-2:2005/AMD1:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4004/24 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 207: Hodnotenie seizmickej odolnosti plynom izolovaných rozvádzačov, rozvádzačov s kovovým krytom a rozvádzačov s tuhou izoláciou na menovité napätia nad 1 kV. Revízia STN EN 62271-207: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62271-207:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4005/24 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Norma na prevádzkové charakteristiky. Časť 081-02: Bezkonektorové jednovidové optovláknové prvky 1 x N DWDM strednej veľkosti pre kategóriu C - kontrolované prostredia. Revízia STN EN 61753-081-2: 2015 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61753-081-02:2023 15.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4006/24 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Norma na prevádzkové charakteristiky. Časť 081-03: Bezkonektorové jednovidové optovláknové prvky 1 x N DWDM strednej veľkosti pre kategóriu OP - vonkajšie chránené prostredie. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61753-081-03:2023 15.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4007/24 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Norma na prevádzkové charakteristiky. Časť 081-06: Bezkonektorové jednovidové optovláknové prvky 1 x N DWDM strednej veľkosti pre kategóriu OP+ - rozšírené vonkajšie chránené prostredie. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 61753-081-06:2023 15.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4008/24 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-11: Skúšky. Axiálny tlak. Revízia STN EN 61300-2-11: 2013 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 61300-2-11:2023 16.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4009/24 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-6: Skúšky. Pevnosť spájacieho mechanizmu v ťahu. Revízia STN EN 61300-2-6: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 61300-2-6:2023 16.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4010/24 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov. Revízia STN EN 62561-4: 2018. Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 62561-4:2023 31.01.2024/ 06.05.2024 Jiří Kroupa
35/4011/24 Točivé elektrické stroje. Časť 31: Výber energeticky účinných motorov vrátane aplikácií s meniteľnými otáčkami. Návod na používanie. Revízia STN P CLC/TS 60034-31: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: CLC IEC/TS 60034-31:2024 23.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4012/24 Točivé elektrické stroje. Časť 27-2: On-line merania čiastočného výboja na izolácii statorového vinutia točivých elektrických strojov. ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60034-27-2:2024 23.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4013/24 Dynamické moduly. Časť 2-1: Kvalifikácia spoľahlivosti. Skúšobná šablóna. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62343-2-1:2019/AMD1:2023 31.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4014/24 Dynamické moduly. Časť 1: Normy na prevádzkové charakteristiky. Všeobecné podmienky. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62343-1:2019/AMD1:2023 31.01.2024/ 01.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4015/24 Točivé elektrické stroje. Časť 5: Stupne ochrany krytmi točivých elektrických strojov (kód IP). Klasifikácia. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60034-5:2020/AC:2024 31.01.2024/ 29.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4017/24 Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 5: Skúška životnosti pod vplyvom stáleho vlhkého tepla. Revízia STN EN 60749-5: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60749-5:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4018/24 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača a priechodky uzemňovačov. Revízia STN EN 62561-5: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62561-5:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4019/24 Tlmivky pre elektromagnetické odrušenie. Časť 2-1: Predtlač podrobnej špecifikácie. Tlmivky, pre ktoré sú požadované bezpečnostné skúšky. Úroveň hodnotenia D. Revízia STN EN 60938-2-1: 2001 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60938-2-1:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4020/24 Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS®/COSEM. Časť 6-1: Identifikačný systém objektov (OBIS). Revízia STN EN 62056-6-1: 2018 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 62056-6-1:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4021/24 Sériovo zapojené kondenzátory pre elektrické siete. Časť 4: Sériovo zapojené kondenzátory riadené tyristorom. Revízia STN EN 60143-4: 2011 ****). Prebraný medzinárodný dokument: IEC 60143-4:2023 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
35/4022/24 Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Elektronické spínače. Oprava AC ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60669-2-1:2022/AC:2024 31.01.2024/ 30.04.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
36/4001/24 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti novorodeneckých inkubátorov. Zmena A1 ****). Prebraný medzinárodný dokument: EN IEC 60601-2-19:2021/A1:2023 04.01.2024/ 31.03.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)