Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o pláne technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje plán technickej normalizácie, v ktorom je určený spôsob prijatia európskych noriem, európskych normalizačných produktov, medzinárodných noriem a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie

Slovenské technické normy môže spracúvať len organizácia alebo občan, s ktorými to úrad dohodol, podpísal s nimi zmluvu a uviedol ich ako spracovateľov normalizačných úloh.

Pri niektorých úlohách je z dôvodu ochrany osobných údajov neuvedená adresa spracovateľa.

Vložte mesiac a rok pre výber z registra Napríklad, 01 2019

Číslo úlohy Názov Termíny začiatok ukončenie Spracovateľ - adresa
64/9002/19 Plastové kompozity vystužené nekonečnými vláknami. Pultrudované jednosmerné tyče. Stanovenie ťahových vlastností rovnobežne so smerom vlákien ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 17129:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9003/19 Plasty. Skúšobné telesá (ISO 20753: 2018) Revízia STN EN ISO 20753: 2014 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 20753:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9004/19 Plasty. Stanovenie ťahových vlastností. 3. časť: Skúšobné podmienky pre fólie a dosky (ISO 527-3: 2018) Revízia STN EN ISO 527-3: 1997 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 527-3:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9005/19 Plasty. Slovník (ISO 472: 2013/Amd 1: 2018) Zmena A1 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 472:2013/A1:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9006/19 Plasty. Profily z polyvinylchloridu (PVC). Stanovenie odolnosti proti umelému starnutiu Revízia STN EN 513: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN 513:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9007/19 Plasty. Fólie a dosky. Stanovenie odolnosti proti priľnutiu (ISO 11502: 2018) Revízia STN EN ISO 11502: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 11502:2018 14.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9008/19 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 22391-7: 2018) Revízia STN P CEN ISO/TS 22391-7: 2012 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 22391-7:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9009/19 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 15877-7: 2018) Revízia STN P CEN ISO/TS 15877-7: 2009 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 15877-7:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9010/19 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 15876-7: 2018) Revízia STN P CEN ISO/TS 15876-7: 2006 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 15876-7:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9011/19 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 15875-7: 2018) Revízia STN P CEN ISO/TS 15875-7: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 15875-7:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9012/19 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 15874-7: 2018) Revízia STN P CEN ISO/TS 15874-7: 2005 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TS 15874-7:2018 14.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9013/19 Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná metóda stanovenia odolnosti pri opakovanom pôsobení zvýšenej teploty (ISO 13257: 2018) Revízia STN EN ISO 13257: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 13257:2018 15.01.2019/ 01.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9014/19 Plasty. Parametre porovnávajúce spektrálnu intenzitu žiarenia laboratórneho svetelného zdroja na použite na poveternostné starnutie s referenčnou spektrálnou intenzitou slnečného žiarenia (ISO/TR 18486: 2018) Revízia TNI CEN ISO/TR 18486: 2018 ****). Preberaný medzinárodný dokument: CEN ISO/TR 18486:2018 17.01.2019/ 28.02.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9015/19 Plasty. Príprava PVC pást na skúšobné účely. Metóda s planetárnou miešačkou (ISO 4612: 2018) Revízia STN EN ISO 4612: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 4612:2018 17.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
64/9016/19 Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z termoplastových materiálov. Časť 2: Malé ťahové telesá (ISO 294-2: 2018) Revízia STN EN ISO 294-2: 2001 ****). Preberaný medzinárodný dokument: EN ISO 294-2:2018 17.01.2019/ 31.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Legenda

Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku

Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie európskej normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)